Siemens támogatás hallgatói szakmai körök számára 2012.04.02.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS SIEMENS támogatás elnyerésére hallgatói szakmai körök számára

 

A Siemens Vállalatok és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem között létrejött együttműködési szerződésben foglaltak szerint a Siemens Vállalatok támogatják a BME diákszervezetei által kezdeményezett, szervezett tevékenységeket. Ennek megfelelően a Siemens támogatja a Gépészmérnöki Kar, a Villamosmérnöki és Informatikai Kar, valamint a Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki  Kar hallgatóinak az elméleti és gyakorlati szakmai munkával összefüggő kezdeményezéseit és tevékenységét (szakmai körök tevékenysége, szakkollégiumok, szakmai ötletek megvalósítása, részvétel fejlesztési projektekben stb.)

A pályázat útján elnyerhető keretösszeg 2012-ben:
1.500.000,- Ft.

A dékáni ellenjegyzéssel benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:

    – a tevékenység pontos megnevezését és leírását
    – a tevékenység megvalósítási tervét, költségvetését, a megpályázott  összeget 

– a pályázó által fontosnak tartott minden egyéb információt                               
– a pályázat terjedelme max. 4 oldal.

– a megpályázott programnak 2012. május 1. és december 31. között kell megvalósulnia. 

A pályázatot a Pro Progressio Alapítványhoz kell benyújtani 1 nyomtatott példányban  és elektronikusan.(BME V1 ép. C szárny 3. szoba,  Tel: 463 1258, 463 2600, ppai@mail.bme.hu, www.proprogressio.hu)

A pályázatok leadási határideje: 2012. április 2.

Elbírálás feltételei: A pályázatokat a kuratórium elnöke által felkért 3 tagú Bizottság értékeli a beadástól számított egy hónapon belül.

A pályázók az eredményről írásbeli értesítést kapnak. A sikeres pályázónak a támogatott tevékenységről annak lezárása után beszámolót kell készítenie.

Budapest, 2012.március . 02.

Dr.Pakucs János   a kuratórium elnöke