Termikus tranziens méréstechnika továbbfejlesztése

Termikus tranziens méréstechnika továbbfejlesztése

Újfajta mérési és feldolgozási eljárásokat dolgoztam ki a termikus tranziens mérések során kellemetlen zavaró tényezőként jelentkező, a gerjesztés és a kimenet közötti elektromos csatolás, áthallás csökkentésére.
Kutatásaim során kísérletileg kimutattam, hogy ha bizonyos elektrotermikus mikrorendszerek tranziens mérését a gerjesztés kétféle polaritásával végezzük el, az eredmények feldolgozása során az áthallási hiba kiejthető. Mindezeken túlmenően meghatároztam, hogy a módszer a polaritásváltozásra nem érzékeny eszközöknél alkalmazható.

Kutatási beszámoló

Készítette: Dr.Szabó Péter Gábor, adjunktus, BME Elektronikus Eszközök Tanszéke
2013. március 25.