Dialízisgép protektív alrendszerének migrálása új hardver környezetbe

Egy orvostechnikai készüléknek csak úgy, mint a legtöbb villamos ipari gépnek rendkívül magas elvárásoknak, szabványoknak kell eleget tennie. Ezek a szabványok, kritériumokat és ajánlásokat tartalmaznak mind a hardveres mind a szoftveres komponensekre egyaránt, kiterjednek a készülék műszaki, villamosságtani jellemzőin át egészen a szoftver felépítésére, fejlesztésének, tesztelésének módjaira. Ezek a szigorú, követelmények elengedhetetlenek mivel emberi életek forognak kockán ráadásul a kezelés során a beteg keringési rendszeréhez csatlakozik közvetlenül maga a készülék is, amely így képes a páciens szervezetének alapvető élettani változóit befolyásolni, amelyeket ráadásul szűk értéktartományon belül nagy pontossággal kell végrehajtania, hogy a kezelt betegen egészség károsító hatások ne léphessenek fel.

A fenti szigorú követelmények miatt, a modern művese készülékeknek tartalmazniuk kell egy olyan beépített védelmi rendszert, ami kizárólag azért felelős, hogy magát a gépet ellenőrizze és helytelen működés esetén azt leállítsa, illetve olyan állapotba hozza azt, amelyben a beteg nem szenved károsodást.

Feladatom volt egy új védelmi(protektív) rendszer kialakítása egy modern mikrokontrolleren, mely a jelenlegi rendszer funkcionalitásán túl az új vezérlő tulajdonságait kihasználva újabb funkcionalitásokkal is bír.

A kutatási beszámoló letölthető innen (PDF)

Handl Dániel János

Óbudai Egyetem, Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar