GE Aschner Lipót Műszaki Mesterképző Program ösztöndíj 2008.02.29.

 A Pro Progressio Alapítvány
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS-a
GE Hungary Zrt. által alapított
Aschner Lipót Műszaki Mesterképző Program ösztöndíjának elnyerésére

 

A GE Hungary Zrt. célja, hogy ösztöndíjjal támogassa a hallgatókat a GE Industrial fő profilját alkotó fényforrás technológiai és kapcsolódó szakterületek tanulmányozására. az adott tudományterületeken kiegészítő ismeretek szerzésére, magasabb szintű mérnöki és tudományos tevékenység folytatására, a multinacionális vállalat innovációs tevékenységébe történő bekapcsolódásra.


 

1./ Az Aschner Lipót Műszaki Mesterképző Program ösztöndíjára a BME

– Gépészmérnöki Karának

– Közlekedésmérnöki Karának

– Természettudományi Karának

– Vegyészmérnöki és Biomérnöki Karának

– Villamosmérnöki és Informatikai Karának,

harmad vagy negyedéves hagyományos képzésben résztvevő vagy BSc képzésben részt vevő hallgatói pályázhatnak, akik 

vállalják,

 • hogy a mellékelt témák valamelyikében TDK dolgozatot készítenek sikeres MSc felvételi vizsgát tesznek (-BSc képzésben indult hallgatók-), és a választott téma kidolgozásából MSc diploma dolgozatot készítenek.
 • az ösztöndíj ideje alatt egy hónap üzemi gyakorlaton vesznek részt GE Hungary Zrt-nél.
 • angol kommunikációs szintű nyelvismerettel rendelkeznek.

 2./ A pályázati rendszer

Az érdeklődő hallgatók orientálását és tájékoztatását a GE Információs Nap megrendezésével kívánjuk elősegíteni, ami 2008. február közepén kerül megrendezésre. A rendezvényen a hallgató poszter bemutató keretében láthatja a korábbi Aschner ösztöndíj keretében kidolgozott témákat, valamint találkozhat a GE szakembereivel.

A meghirdetett témák közül a hallgató és választott  egyetemi témavezetője a kiválasztott témára jelentkeznek. A jelentkezés a  következőket tartalmazza:

·         A választott téma megnevezése és vázlatos munkaterve

·         A hallgató személyi adatai, indexének másolata, a választott vagy választani szándékozott szakirány megnevezése

·         Az egyetemi témavezető neve, beosztása, tanszéke

A jelentkezés határideje 2008. február 29.

Kiértékelés után az elfogadott jelentkezők értesítést kapnak és megkezdhetik a szakmai munkát. A tevékenység további menete annak a függvénye, hogy a hallgató harmad vagy negyedéves hagyományos, vagy BSc képzésben részesül. Hagyományos képzésű hallgató esetében a feladat TDK dolgozat beadása 2008. novemberében.

BSc képzésben résztvevő hallgató esetében a feladat BSc diploma dolgozat  készítése a témában, majd sikeres MSc felvételi vizsga, ezt követően 2008. novemberében TDK dolgozat benyújtása a témában.

 

Az elfogadott jelentkezők 2008. novemberében beadott TDK dolgozatát mint pályamunkát a GE-BME bizottság elbírálja. A pályázat pozitív megítélése esetén az elfogadott jelentkezők elnyerik az Aschner Lipót Műszaki Mesterképző Program ösztöndíját. Az ösztöndíj elnyerésével pontosításra kerül a hallgató munkaterve.

Az ösztöndíj:

   négy félévre szól, 2008. szeptember 1-től  2010. június 30-ig tart

   összege: havi nettó 50.000 Ft.

A kiírt témákban készült MSc diplomamunkák közül a jeles vagy jó minősítésűek diplomadíjban részesülnek.

 3. A jelentkezés benyújtásának módja: A jelentkezés beadásának határideje: 2008. február 29. A jelentkezéseket a PRO PROGRESSIO Alapítvány irodájába (1111 Budapest, Műegyetem rkp.3. K ép.I.em.62., Tel: 463-1258, 463-2600, E-mail: ppai@mail.bme.hu) címére kell beadni.

A Karok Dékánjai által kijelölt, a GE ügyekben felelős oktatók a következők:

Gépészmérnöki Kar―Dr Bercsey Tibor  Tel: 463-1372

Közlekedésmérnöki Kar―Dr Rohács József  Tel: 463-3079

Természettudományi Kar―Dr. Richter Péter bizottsági társelnök Tel: 463-1588, Dr Hárs György  Tel: 463-4205

Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar―Dr. Nyulászi László  Tel:463-3281

Villamosmérnöki és Informatikai Kar: ―Dr.Berta István

Tel: 463-2779

 

A pályázható témák részletes kiírása megtekinthető a Pro Progressio Alapítvány irodáján és web oldalán: www.proprogressio.bme.hu

 4. A jelentkezések  értékelése:

Az értékelést a GE-BME bizottság  végzi. Felvételi elbeszélgetés pontos időpontjáról és tartalmáról minden jelentkezőt időben értesítünk. A jelentkezések kiértékelése után a pályázókat írásban értesítjük.

 

Budapest, 2008. január 9.


 

                                                                                                             

                                                                                                              Dr Pakucs János sk.

                                                                                                              a kuratórium Elnöke   

Aschner Lipót Műszaki Mesterképző Program keretében Fényforrások fénytechnikai és gyártástechnológiai kutatása témakörben választható témák:

 

LED optikai modellezés autó fényszóró alkalmazásra

Téma No 2008_01

  

GE témavezető BME témavezető
Gallai József  Tel: 3991611E-mail: jozsef.gallai@ge.com Dr. Erdei Gábor  erdei@eik.bme.huDr. Gordon Péter gordon@ett.bme.hu

 

 

A feladat leírása, ütemezéssel Harmadéves hallgató részére

Időszak Kitőzött cél
2008. január-május Szakirodalom- és szabadalom kutatás, alkalmazható LED-ek feltérképezése, legalább  egy típus kiválasztása
2008. szeptember-december Kiválasztott LED elektromos és fotometriai jellemzőinek meghatározása, sugárzási karakterisztikájának bemérése.
2009. január-június Optikai modell fölállítása, modell validálása goniofotométeres mérésekkel
2009. július-december Elsődleges optika módosításának vizsgálata
2010. január-június A törvényi szabályozásban előírt fényeloszlást megvalósító LED-es optikai rendszer tervezése

 Negyedéves hallgató részére

Időszak Kitőzött cél
2008. január-május Szakirodalom- és szabadalom kutatás, alkalmazható LED-ek feltérképezése, legalább  egy típus kiválasztása, bemérése, optikai modell fölállítása
2008. szeptember-december Modell validálása, elsődleges optika módosításának vizsgálata
2009. január-június A törvényi szabályozásban előírt fényeloszlást megvalósító LED-es optikai rendszer tervezése

 

 • TDK dolgozat
 • diplomamunka

 

A pályázóval szemben támasztott elvárásaink

Szakirány: fizikus, mérnök-fizikus, gépészmérnökKészségek: geometriai optikai és fotometriai ismeretek, angol nyelvtudás 

Autó halogénlámpa spirálok rekrisztallizációs folyamatainak vizsgálata/optimalizálása

Téma No 2008_02

  

GE témavezető BME témavezető
Mezeiné Dr Fudala Ágnes Tel: 399-1845E-mail: agnes.fudala@ge.com Dr. Dobránszky János dobi@eik.bme.huDr. Nyulászi László nyulaszi@mail.bme.hu

 

 

 

A feladat leírása, ütemezéssel

 

Időszak Kitőzött cél
2008. január-május (BSc diploma) Irodalmi kutatás, kísérleti terv összeállítása (autólámpa típusok kiválasztása), vizsgálati módszerek kidolgozása, egy alaptípus vizsgálata
2008. szeptember-december Adott típus(ok)nál alapvonal felvétele, kísérlet, vizsgálat, javaslat a rekrisztallizációs folyamatra I.
2009. január-június Adott típus(ok)nál alapvonal felvétele, kísérlet, vizsgálat, javaslat a rekrisztallizációs folyamatra II.
2009. július-december Adott típus(ok)nál alapvonal felvétele, kísérlet, vizsgálat, javaslat a rekrisztallizációs folyamatra III.
2010. január-június Adott típus(ok)nál alapvonal felvétele, kísérlet, vizsgálat, javaslat a rekrisztallizációs folyamatra IV. Diplomamunka összeállítása

·        Az autólámpák élettartama és rázásszilárdsága miatt rendkívüli jelentőséggel bírnak a gyártás során a spirálon alkalmazott hőkezelések, melyek döntő fontosságúak a végleges kristályszerkezet kialakulása szempontjából. A spirál működés közbeni alaktorzulásának egyik oka lehet a nem megfelelő rekrisztallizációs folyamat alkalmazása. Jelenlegi ismereteink szerint ezen a területen még sok kérdés tisztázásra vár.·        A hallgató feladata a spirál rekrisztallizációjának optimalizációja oly módon, hogy a folyamat során kialakuljon a megkívánt és a melegszilárdságot biztosító átlapoló kristályszerkezet, és a bura gázterében lévő tudatosan bevitt adalékok (pl. getterek) és a nyomszennyezők minél kisebb mértékben befolyásolják a  spirál kialakuló kristályszerkezetét.·        A feladat elvégzése során a hallgató korszerű méréstechnikai és anyagtudományi valamint a fényforrásipar gyártástechnikai kérdéseiben lényeges ismereteket szerezhet. Lehetőséget kap arra, hogy meglévő idegen nyelvű tudását, kommunikációs, prezentációs készségeit továbbfejlessze.

A pályázóval szemben támasztott elvárásaink

Szakirány : nem specifikáltKészségek : az ideális jelöltnek rendelkeznie kell alapvető fizikai, kémiai és anyagtudományi ismeretekkel   

Elektronikus kapcsolóval működtetett kompakt fénycsövek bekapcsolási tranzienseinek vizsgálata

Téma No 2008_03

  

GE témavezető BME témavezető
Lukács Sándor Tel: 399 2407E-mail: Sandor.lukacs@ge.com  Dr. Berta István berta@ntb.bme.hu

 

 

A feladat leírása, ütemezéssel

 

Időszak Kitőzött cél
2008. január-május (BSc diploma) CFLi működése, típusai
2008. szeptember-december Izzólámpák helyettesítése CFLi-vel különféle kapcsolós alkalmazásokban: előnyök, hátrányok
2009. január-június Elektronikus kapcsolós rendszerek és CFLi együttműködésének feltételei
2009. július-december Bekapcsolási áram pontos mérése CFLi esetében
2010. január-június Javaslatok  CFLi design módosításra

 Az izzólámpák jelentős része hamarosan eltűnik a világítási piacról különféle szabályozások következtében, mellyel párhuzamosan sokkal hatékonyabb fényforrások veszik át szerepüket. Jelenleg az általános világításban az elektronikus kompakt fénycsövek (CFLi) helyettesíthetik az izzólámpákat. Így viszont igény, hogy a kompakt fénycsövek a legtöbb alkalmazásban átvegyék az izzólámpák szerepét: dimmelős áramkörökben, mozgásérzékelős lámpatestekben, alkonyat kapcsolókban stb. E kiírás keretében meg kell vizsgálni, hogy milyen hatással vannak egymásra a jelenleg használatos elektronikus kapcsolók és a kompakt fénycsövek, különös tekintettel a bekapcsolási jelenségekre. Ezen információk ismeretében olyan irányelvek kidolgozására kerülhet sor, mely a CFLi-ket alkalmassá teszi ilyen kapcsolóelemekkel való együttműködésre.

 

A pályázóval szemben támasztott elvárásaink

Villamos mérnöki szakirányKészségek: elektronikus kapcsoló áramkörök ismerete, angol nyelvtudás.            

Elektronikus kompakt fénycsövek dimmelése

Téma No 2008_04

  

GE témavezető BME témavezető
Lukács Sándor Tel: 399 2407E-mail: Sandor.lukacs@ge.com  Dr. Berta István berta@ntb.bme.hu

 

 

A feladat leírása, ütemezéssel

 

Időszak Kitőzött cél
2008. január-május (BSc diploma) CFL működésének megértése, típusok
2008. szeptember-december Létező dimmelesi kapcsolások megismerése
2009. január-június CFLi ballast design optimalizálása meglévő izzólámpa dimmelős rendszerekhez
2009. július-december Más dimmelési rendszerek (táv dimmelés pl.)
2010. január-június CFLi-re optimalizált dimmelős kapcsolások

 

Az izzólámpák jelentős része hamarosan eltűnik a világítási piacról különféle szabályozások következtében, mellyel párhuzamosan sokkal hatékonyabb fényforrások veszik át szerepüket. Jelenleg az általános világításban az elektronikus kompakt fénycsövek (CFLi) helyettesíthetik az izzólámpákat. Így viszont igény, hogy a kompakt fénycsövek a legtöbb alkalmazásban átvegyék az izzólámpák szerepét: dimmelős áramkörökben, mozgásérzékelős lámpatestekben, alkonyat kapcsolókban stb.

 

E kiírás keretében meg kell vizsgálni, hogy milyen hatással vannak egymásra a jelenleg használatos dimmelős áramkörök és a kompakt fénycsövek, különös tekintettel az alacsony dimmelési fokozatokban. Ezen információk ismeretében olyan irányelvek és változtatási javaslatok kidolgozásara kerülhet sor, mely a CFLi-ket alkalmassá teszi ilyen áramkörökben való működésre.

 

A pályázóval szemben támasztott elvárásaink

Villamos mérnöki szakirányKészségek: elektronikus kapcsoló áramkörök ismerete, angol nyelvtudás.          

Kerámia égőtestek hőmérséklet eloszlásának vizsgálata

Téma No 2008_05

  

GE témavezető

BME témavezető

Dr. Bakonyi Zoltán Tel: 399-5836

E-mail: zoltan.bakonyi@ge.com

 Dr. Maák Pál: maak@eik.bme.hu

 

 

A feladat leírása, ütemezéssel:

A nagynyomású kisülő lámpák élettartamát és fényáramát nagymértékben meghatározza az alkalmazott kerámia égőtest geometriája. A tartósságra és a magas fényhasznosításra való törekvés sok esetben ellentmondó követelmények támaszt. Annak érdekében, hogy e szempontok között összhangot lehessen teremteni fontos az égőtest hőmérsékleti eloszlásának pontos ismerete, egyaránt a stabilizált működés során és a bemelegedési-lehűlési folyamat alatt is. Az ösztöndíjas feladata különböző hullámhossztartományokban működő termokamerák segítségével az égőtestek termikus viszonyainak tanulmányozása, a leginkább megfelelő mérési eljárások kidolgozása. A kapott eredmények alapján javaslattétel a meglévő konstrukciók termikus stressz tűrő képességének fokozására.

 

Időszak Kitőzött cél:
2008. január-május (BSc diploma)           A nagynyomású kisülő lámpák alapvető törvényszerűségeinek megértése.           A hőmérséklet mérésére szolgáló optikai módszerek megismerése.           A meglévő kísérleti elrendezéssel kerámiacsövek hőmérséklet profiljának felvétele a betáplált teljesítmény függvényében.
2008. szeptember-december           Hőmérsékletmérési módszer kidolgozása arra az esetre, amikor a külső bura nem egyenletesen áteresztő a mérőműszer által használt hullámhossztartományban.
2009. január-június           Tanulmányozni az égőtest geometriai paramétereinek, az égőtest töltőnyomásának, és a külső bura nyomásának a kerámiacső hőmérséklet eloszlására gyakorolt hatását.
2009. július-december           Az elektródarendszer öregedésének a kerámiacsövek hőmérséklet eloszlására gyakorolt hatásának vizsgálata.
2010. január-június           A mérési eredmények és szimuláció alapján konstrukciós módosítások kidolgozása az égőtestek bemelegedése és stabilizált működése során fellépő termikus gradiensek minimalizálására.

 

A pályázóval szemben támasztott elvárásaink

Szakirány: mérnök-fizikus, villamosmérnök

Készségek: vonzódás a kísérleti munkához, alapvető méréstechnikai és optikai ismeretek

   

LED paraméterek hőmérsékletfüggése

Téma No 2008_06

  

GE témavezető

BME témavezető

Budai Miklós Tel: 399-5907, +36-30-636-1090

E-mail: miklos.budai2@ge.com

Dr. Gordon Péter gordon@ett.bme.hu

  

A feladat leírása, ütemezéssel

Időszak Kitőzött cél
2008. január-május (BSc diploma)

Ismerje meg, a modern teljesítmény LED-ek felépítését, válasszon ki meghatározott szempontok alapján (teljesítmény, fényhasznosítás, fényáram) egy termékskálát, melyek működését vizsgálja. Kiemelten foglalkozzon a fehér és vörös LED-ekkel. Adatlapok alapján ismerje meg a teljesítmény LED-eket jellemző paramétereket és függvényeket. Ezen ismertek függvényében definiáljon egy megfelelő hőmérsékleti tartományt, és ebben a tartományban, mérésekkel vizsgálja meg a paraméterek hőmérséklet függését.

 

2008. szeptember-december Vizsgálja meg a különböző meghajtási módszereket és ezek ismeretében hozzon létre egy hatékonyan működő kapcsolást. Megfelelő mérésekkel igazolja a kapcsolás hatékonyságát.
2009. január-június RGB LED-ek vezérlésével foglalkozzon , megfelelő paraméterek visszacsatolásával, kontrolálja az RGB LED-ek fotometriai paramétereit. Hozzon létre egy megfelelően működő rendszert.
2009. július-december Foglalkozzon a hűtési megoldások kérdéseivel, kombinálva a korábbi félévek eredményeivel hozzon létre egy optimalizált modult és végezzen rajta méréseket.
2010. január-június A korábbi félévek tapasztalatával hozzon létre egy LED modult amely kiválthat egy 2’-as fénycsövet.

     

 A pályázóval szemben támasztott elvárásaink

A pályázónak villamosmérnök hallgatónak kell lennie, lehetőleg gyengeáramú irányultsággal. Félvezető technika ismerete hasznos.  A hallgató a témával kapcsolatban elmélyülhet a világítástechnika jövőjeként számon tartott LED technológiában. Áramkör tervezési és méréstechnikai tapasztalatokat szerezhet.   

Elektronikus méréstechnika továbbfejlesztése fénycsövek Hg fogyasztásának meghatározásához

Téma No 2008_07

  

GE témavezető

BME témavezető

Somogyvári Zoltán Tel: 399-2596

zoltan.somogyvari@ge.com

Dr. Vné Josepovits Katalin flip@eik.bme.huDr. Berta István berta@ntb.bme.hu

 

 

A feladat leírása, ütemezéssel

Időszak Kitűzött cél
2008. január-május (BSc diploma) Fénycső burák külső falára kapcsolt elektromos potenciál iondiffúzióra kifejtett hatásának vizsgálata.

 1. Elektromos áramkör kifejlesztése, mely a lámpát meghajtó ballaszt jelével szinkronizált, szabályozható nagyságú feszültséget biztosít a bura külső felszínén.

A burán átfolyó áram és az iondiffúzió közti összefüggések vizsgálata, különös tekintettel a higany megkötésre.

2008. szeptember-december Méréstechnika kifejlesztése a lámpában található szabad Hg megkötésére, mennyiségének meghatározására.

 1. A bura falában jelenlévő Na+ ionok kisülőtér felé irányuló diffúziójának kontrollált felgyorsítása külső elektromos feszültség alkalmazásával.

Mérési összeállítás tervezése és kivitelezése, amely lehetővé teszi a Na-Hg amalgám lokalizált képződését, ezáltal a lámpa szabad illetve kötött állapotú Hg tartalmának elkülönítését.

2009. január-június A lámpa normál üzeme folyamán a bura falában megkötődő Hg mennyiségének csökkentését eredményező bura potenciál meghatározása. Lámpakísérletek építése.
2009. július-december A kísérleti lámpákban tartós égetés során lejátszódó folyamatok nyomon követése. A lámpák minősítése standard fotometriai és elektromos mérésekkel, valamint a munka korábbi fázisában kifejlesztett méréstechnikával.
2010. január-június A mérési eredmények összegzése, a Hg fogyás szempontjából optimális konstrukció meghatározása.

 

A pályázóval szemben támasztott elvárásaink

 • Villamosmérnök / Vegyészmérnök / Fizikus
 • Méréstechnikai ismeretek. Elektromos áramkörök tervezésében szerzett tapasztalat előnyt jelent.

 

Nióbium kivezető huzalokhoz csatlakozó szerelvények hegesztési varratainak technológiai optimalizálása

Téma No 2008_08  

GE témavezető

BME témavezető

Harnos Jenő Tel: 399-1965

E-mail: jeno.harnos@ge.com

Dr. Dobránszky János dobi@eik.bme.hu

 

 

 

A feladat leírása, ütemezéssel

 

Időszak Kitőzött cél
2008. január-május (MSc diploma) Nagynyomású kisülőlámpák Nb‑Me dudorhegesztett kötéseinek hegesztéstechnológiai optimalizálása
2008. szeptember-december  
2009. január-június  
2009. július-december  
2010. január-június  

  

 • A diplomamunka keretében elvégzendő feladat: a nagynyomású kisülőlámpákban alkalmazott nióbium kivezetőhuzalokhoz és kivezetőcsövekhez ellenállás dudorhegesztéssel csatlakozó bordák, kikötők és egyéb szerelvények hegesztési varratainak technológiai optimalizálása
 • Az elvégzendő feladat keretében vizsgálandó a hegesztési paraméterek, a felület-előkészítés, a szerelvénygeometria és a vegyes kötések másik anyagféleségének hatása a varrat mechanikai tulajdonságaira és az üzemi hőmérsékleten való degradációjára.

  

A pályázóval szemben támasztott elvárásaink

Szakirány: BME Gépészmérnöki Kar, Anyagtechnológia modulKészségek: a hegesztéstechnológia, a metallográfiai anyagvizsgálat, a méréstechnika terén szerzett ismeretek(tanulmányi előmenetel): az anyagtechnológia tantárgycsoportban legalább “jó” rendű eredmények 


 

SiC keletkezésének és optikai tulajdonságainak tanulmányozása SiO2/Si határfelületen

Téma No 2008_09

  

GE témavezető

BME témavezető

Somogyvári Zoltán

zoltan.somogyvari@ge.com

Dr. Vné Josepovits Katalin flip@eik.bme.huDr. Gali Ádám agali@eik.bme.hu

 

 

A feladat leírása, ütemezéssel

Időszak Kitűzött cél
2008. január-május (BSc diploma) A CO-gázban hőkezelt Si/SiO2 határfelületen SiC nanokristályok jönnek létre. Ismerje meg a megfelelő körülményeket és technológiai lépéseket, amelyek a nanokristályok kialakulásához vezetnek. Tanulja meg a Si, SiC kristály valamint az amorf SiO2 atomi- és elektronszerkezetét.  
2008. szeptember-december A CO-gáz, hőmérséklet, nyomás és a hőkezelés paramétereit változtatva vizsgálja meg a SiC nanokristályok keletkezését, méretét.  
2009. január-június A SiC nanokristályok méretének csökkentése marással és/vagy az oxidáció paramétereinek változtatásával. 
2009. július-december A SiC nanokristályok koncentrációjának növelése többrétegű SiC nanokristálysor növesztéssel. 
2010. január-június A kisméretű, SiO2-be többrétegűen beágyazott SiC nanokristályok UV gerjesztésre adott emissziójának vizsgálata, a kvantumhatásfok kimérése. 

 

A pályázóval szemben támasztott elvárásaink

 • Villamosmérnök / Vegyészmérnök / Fizikus
 • Kísérletezőkészség, technikai érdeklődés, angol nyelv


 

A SiO2-be ágyazott SiC nanokristályok elektromos és optikai tulajdonságainak vizsgálata atomi szintű szimulációval

Téma No 2008_10

  

GE témavezető

BME témavezető

Somogyvári Zoltán

zoltan.somogyvari@ge.com

Dr. Gali Ádám agali@eik.bme.hu

 

 

A feladat leírása, ütemezéssel

Időszak Kitűzött cél
2008. január-május (BSc diploma) A CO-gázban hőkezelt Si/SiO2 határfelületen SiC nanokristályok jönnek létre. Tanulja meg a Si, SiC kristály valamint az amorf SiO2 atomi- és elektronszerkezetét, és ebből atomi szintű modell felépítése. A megfelelő számítógépes kódok ismeretének elsajátítása és futtatása a PC-klasztereken.  
2008. szeptember-december Az izolált SiC nanokristályok felületének meghatározása és elektronszerkeztének kiszámítása.  
2009. január-június Az izolált SiC nanokristályok felületén létrejövő hibák hatása azok elektromos és optikai tulajdonságára. 
2009. július-december A SiO2-be beágyazott SiC nanokristály hibamentes modelljén elektronszerkezetszámítás végrehajtása. 
2010. január-június A SiO2-be beágyazott SiC nanokristály hibákat tartalmazó modelljén elektronszerkezetszámítás végrehajtása, optikai tulajdonságának vizsgálata. 

 

A pályázóval szemben támasztott elvárásaink

 • Villamosmérnök / Vegyészmérnök / Fizikus
 • Kvantummechanika és szilárdtestfizikai alapismeretek, programozási ismeretek, angol nyelv

          

Teljesítmény LED-ek hőmérsékletfüggésének vizsgálata

Téma No 2008_11

  

GE témavezető

BME témavezető

Budai Miklós Tel: 399-5907, +36-30-636-1090

E-mail: miklos.budai2@ge.com

Dr. Poppe András Tel: 463 2721 E-mail: poppe@eet.bme.hu

  

A feladat leírása, ütemezéssel

Időszak Kitőzött cél
2008. január-május (BSc diploma)

Ismerje meg a modern teljesítmény LED-ek felépítését, válasszon ki meghatározott szempontok alapján (teljesítmény, fényhasznosítás, fényáram) egy termékskálát a vezető teljesítmény LED gyártók kínálatából. Adatlapok alapján ismerje meg a teljesítmény LED-eket jellemző paramétereket és függvényeket. Ismerkedjen meg a LED-ek termikus és fotometriai karakterizációs eljárásaival, a mérésekre használható berendezésekkel. A fizikai mérésekre kiválasztott LED-ek esetében mérésekkel határozza meg a LED-ek legfontosabb paramétereinek munkaponti áram és hőmérsékletfüggését.

2008. szeptember-december Mérései alapján értékelje az egyes LED típusokat. Fordítson különös figyelmet a fehér LED-ekre, illetve az RGB modulokkal történő kevert fény előállítására. Ismerkedjen a LED-ek modellezési kérdéseivel, mérési eredményei alapján identifikáljon modellparamétereket. 
2009. január-június A korábbi időszakban alkotott modelleket felhasználva foglalkozzon RGB LED modulok vezérlésével. Tervezzen visszacsatoló áramkört, aminek a segítségével stabilizálja az RGB LED modulok fotometriai paramétereit. Ezt felhasználva hozzon létre egy stabil fotometriai jellemzőkkel bíró, vezérlő elektronikával kiegészített RGB LED modult.
2009. július-december Foglalkozzon a hűtési megoldások kérdéseivel, kombinálva a korábbi félévek eredményeivel hozzon létre egy optimalizált modult és végezzen rajta méréseket.
2010. január-június A korábbi félévek tapasztalatával hozzon létre egy LED modult amely kiválthat egy 2’-as fénycsövet.

 

A pályázóval szemben támasztott elvárásaink

A pályázónak villamosmérnök hallgatónak kell lennie, lehetőleg gyengeáramú irányultsággal. Félvezető technika ismerete hasznos.  A hallgató a témával kapcsolatban elmélyülhet a világítástechnika jövőjeként számon tartott LED technológiában. Áramkör tervezési és méréstechnikai tapasztalatokat szerezhet.      

Teljesítmény LED-ek hőmérsékletfüggésének modellezése

Téma No 2008_12

  

GE témavezető

BME témavezető

Budai Miklós Tel: 399-5907, +36-30-636-1090

E-mail: miklos.budai2@ge.com

Dr. Poppe András Tel: 463 2721 E-mail: poppe@eet.bme.hu

  

A feladat leírása, ütemezéssel

Időszak Kitőzött cél
2008. január-május (BSc diploma)

Ismerje meg a modern teljesítmény LED-ek felépítését, válasszon ki meghatározott szempontok alapján (teljesítmény, fényhasznosítás, fényáram) egy termékskálát a vezető teljesítmény LED gyártók kínálatából. Adatlapok alapján ismerje meg a teljesítmény LED-eket jellemző paramétereket és függvényeket. Ismerkedjen meg a LED-ek termikus és fotometriai karakterizációs eljárásaival, a mérésekre használható berendezésekkel. Tanulmányozza a LED-ek legfontosabb paramétereinek munkaponti áram és hőmérsékletfüggését. Ismerkedjen meg félvezető eszközök tokozásának termikus modellezési kérdéseivel.

2008. szeptember-december Tanulmányozza az áramkörszimulációs programok működését, az azokban használatos eszközmodellek főbb jellemzőit. Alkosson modellt a LED-ek hőmérsékletfüggésének leírására: Generikus PN átmenet modellt paraméterezzen fel úgy, hogy az alkalmas legyen LED-ek elektro-termikus szimulációjára. Ezt mérési eredmények alapján alapján egészítse ki ezt a modellt a LED tokozás kompakt termikus modelljével.
2009. január-június A korábbi időszakban alkotott modelleket egészítse ki a LED-ek fénykibocsátási tulajdonságainak (fényáram, színkoordináták, ill. színhőmérséklet) áram- és hőmérsékletfüggő leírásával.  
2009. július-december Foglalkozzon LED szerelvények termikus, illetve elektro-termikus szimulációjával. Korábbi modellek felhasználásval hozzon létre egy olyam szoftver eszközt, amely felhasználható teljesítmény LED-eket felhasználó alkalmazások tervezésére.
2010. január-június A létrehozott modellek és szimulációs rendszer segítségével végezze el egy LED modul szimulációs vizsgálatát. Szimulációs eredményeit vesse össze mérési eredményekkel.

 

A pályázóval szemben támasztott elvárásaink

A pályázónak villamosmérnök hallgatónak kell lennie, lehetőleg gyengeáramú irányultsággal, jó programozási készséggel. Félvezető technika ismerete hasznos.  A hallgató a témával kapcsolatban elmélyülhet a világítástechnika jövőjeként számon tartott LED technológiában. Szoftverfejlesztési, szimulációs, áramkör tervezési és méréstechnikai tapasztalatokat szerezhet.