GE Aschner Lipót hallgatói ösztöndíj, 2005.03.31.

A Pro Progressio Alapítvány
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS-a
“Aschner Lipót”
GE Hungary Rt. hallgatói ösztöndíj elnyerésére

A GE Hungary Rt. célja, hogy ösztöndíjjal támogassa és orientálja a hallgatókat a GE Lighting  számára különösen fontosnak ítélt szakterületek tanulmányozására, az adott tudományterületeken kiegészítő ismeretek szerzésére, magasabb szintű mérnöki és tudományos tevékenység folytatására, a multinacionális vállalat innovációs tevékenységébe történő bekapcsolódásra.

1./ Az “Aschner Lipót” GE-hallgatói ösztöndíjra a BME
– Gépészmérnöki Karának
– Közlekedésmérnöki Karának
– Természettudományi Karának
– Vegyészmérnöki Karának
– Villamosmérnöki és Informatikai Karának,
a tantervminta szerinti harmadéves (minimum 150 kredit-pontot teljesítő) hallgatói pályázhatnak, akik
– az utolsó két félév súlyozott átlagában legalább 3,5-ös tanulmányi eredményt értek el,
– vállalják, hogy a mellékelt tématerületek valamelyikéhez kapcsolódó TDK dolgozatot készítenek, önálló (téma) labort vesznek fel a 4. évben, tutori irányítással dolgoznak, a 4. év végén 1 hónap üzemi gyakorlaton vesznek részt GE Hungary Rt-nél, 5. éven a témában diplomalabort vesznek fel és diplomamunkát készítenek (valamennyit a GE tématerületek tárgyában)
– angol nyelvismerettel rendelkeznek (kommunikációs szinten).
-Jól képzett 4.éves jelentkező külön elbírálással számításba jöhet

2./ A pályázati rendszer 2 lépcsős:

2.1. Előpályázat feltételrendszere:
A kiírt témák közül a hallgató és egyetemi témavezetője a választott témára jelentkezik egy előpályázattal, amely tartalmazza a következőket:
1. oldal: – a hallgató személyi adatai, tanulmányi eredménye, választott, vagy    választandó szakirány
– az egyetemi témavezető (tutor) neve, beosztása, fokozata,    tanszéke
2.oldal: a kiválasztott GE-témához kapcsolódó TDK munka vázlatos munkaterve.
Kiértékelés után az elfogadott előpályázatok készítői értesítést kapnak, és megkezdhetik a témavezetők (tutorok) segítségével a TDK munkát. A hallgatók az október 15-ig elvégzett TDK munkáról írásbeli összefoglalót készítenek, ami tartalmazza a teljes együttműködési időszakra (5. tanév végéig) vonatkozó munkatervet is. Ezekről november elején 20 perces beszámolót tartanak. Ez az összefoglaló képezi az Aschner Lipót ösztöndíj odaítélésének alapját.  A hallgató elvégzett munkájából TDK dolgozatot is készít, de ennek nem kell szükségszerűen az előpályázat évében beadásra kerülnie. A TDK dolgozatot az egyetemi rendtartás szerinti határidőig (tipikusan október 15.) kell benyújtani az egyetemi TDK konferencia megfelelő szekciójába, és ott novemberben előadni. Az előpályázat évében előadott TDK dolgozat helyettesíti a fent említett beszámolót. A TDK különdíjat elnyert, előpályázaton már kiválasztott hallgatók automatikusan megkapják az Aschner Lipót ösztöndíjat.

2.2. “Aschner Lipót” hallgatói ösztöndíj:

A pályázók pályamunkájuk GE-BME bizottság által történő pozitív megítélése esetén megkapják az “Aschner Lipót” ösztöndíjat. Az ösztöndíj elnyerésével pontosításra kerül a hallgató konkrét oktatási/tanulási programja, az önálló labor, a diploma labor, a diplomaterv pontos tematikája.
Az ösztöndíj:
– 4 félévre szól, 2005. december 1-től adható 2007. július 31-ig, (kivétel a 4. év végén nem üzemi gyakorlattal töltött nyári 1 hónap)
– összege: havi 50.000 Ft.
A tevékenység ellenőrzése félévenként történik. Az indokolatlan lemaradás, nem teljesítés esetén az ösztöndíj megvonható.
A kiírt témákban készült diplomatervek/diplomamunkák közül a legsikeresebbek külön, 150.000,- Ft-os diplomadíjban részesülnek.

3. Az előpályázat benyújtásának módja:

Az előpályázat beadásának határideje: 2005. március 31. 12 óra
Az előpályázatokat a PRO PROGRESSIO Alapítvány irodájába (1111 Budapest, Stoczek u. 6. J.ép. 415 sz., Tel: 4631258, E-mail: ppai@rht.bme.hu) címére kell beadni. Ugyanitt lehet tájékoztatást kérni pályázattal kapcsolatos kérdésekben.
Az előpályázat tartalma: lásd 2.1. pontban leírtak
A Karok Dékánjai által kijelölt, a GE ügyekben  felelős oktatók:
Gépészmérnöki Kar   Dr Bercsey Tibor  Tel: 463-1372
Közlekedésmérnöki Kar   Dr Rohács József  Tel: 463-3079
Természettudományi Kar  Dr. Richter Péter bizottsági társelnök Tel: 463-1588
Vegyészmérnöki Kar  Dr. Nyulászi László  Tel:463-3281
Villamosmérnöki és Informatikai Kar:  Dr.Berta István
Tel: 463-2779

A pályázható témák részletes kiírása megtekinthető a Dékáni Hivatalokban, a kari felelősöknél és a Pro Progressio Alapítvány irodáján.

4. Az előpályázat értékelése:
Az értékelést a GE-BME bizottság  végzi (előzetes szűrés után interjú), a pályázatok kiértékelése után a pályázókat írásban értesítjük.
Budapest, 2005. március 7.
 
       
       Dr Pakucs János sk.
       A kuratórium Elnöke

Pro Progressio Alapítvány – GE Aschner Lipót ösztöndíj pályázat
A Fényforrások fénytechnikai és gyártástechnológiai kutatása témakörben választható témák

2005/1. téma: T5 tompa beforrasztás
GE témavezető: Ozsváth Miklós  (Tel: 231-5831, e-mail: miklos.ozsvath@ge.com)
BME témavezető: Dr Lovas Antal (Tel: 463-1938)

2005/2. téma: Automatikus lámpa kigyűjtő- és visszadagoló
GE témavezető: Ozsváth Miklós  (Tel: 231-5831, e-mail: miklos.ozsvath@ge.com)
BME témavezető: Dr Bercsey Tibor (Tel: 463-1372, e-mail: bercsey.tibor@gszi.bme.hu)
         
2005/3. téma: Higanymentes plazmák összetevőinek spektroszkópiai vizsgálata
GE témavezető: Megyesi Gábor (Tel: 399-2668, e-mail: gabor.megyesi@ge.com)
BME témavezető: Dr Hárs György (Tel: 463-4205, E-mail: hars@eik.bme.hu)

 2005/4. téma: Fénycsövek katódjainak termikus jellemzése
GE témavezető: Dr Buday Zsolt (Tel: 231-5529, e-mail: zsolt.buday@ge.com
BME témavezető: Dr Rohács József (Tel: 463-3079)

2005/5. téma: Kisnyomású gázkisülésben működő katód jellemzése
GE témavezető: Dr Szeghy Géza (Tel: 399-1678, e-mail: geza.szeghy@ge.com)
BME témavezető: Dr Koller László (Tel: 463-2780)

2005/6. téma: Kompakt fénycsövek gázszennyezőinek vizsgálata illetve kimutatása „V teszter” segítségével
GE témavezető: Cserteg István (Tel: 231-5579, e-mail: istvan.cserteg@ge.com)
BME témavezető: Dr Hárs György (Tel: 463-4205)
    
2005/7. téma: CMH kerámia égőtestek gyártási folyamatainak vizsgálata
GE témavezető:  Szemán Norbert (Tel: 399-1146, e-mail: norbert.szeman@ge.com)
BME témavezető: Vargáné Dr Josepovits Katalin (Tel: 463-1589, e-mail:flip@eik.bme.hu)
                      vagy Dr Madarász János  (Tel: 4634047)
 
2005/8. téma: Hatékony katódemissziós anyag vizsgálata kisnyomású fluoreszcensz fényforrásokhoz
GE témavezető: Dr Németh Zsolt (Tel: 399-2499, e-mail: zsolt.nemeth@ge.com)
BME témavezető: Dr Nyulászi László (Tel: 463-3281, e-mail: nyulaszi@chem.bme.hu)

2005/9. téma: Nanokatódok fejlesztésének és alkalmazásának lehetősége fluoreszcens lámpákban
GE témavezető: Dr Németh Zsolt (Tel: 399-2499, e-mail: zsolt1.nemeth@ge.com)
BME témavezető: Dr Réti Ferenc (Tel: 463-4208)
 
2005/10. téma:  Core – shell védőrétegek
GE témavezető: Dr Németh Zsolt (Tel: 399-2499, e-mail: zsolt1.nemeth@ge.com)
BME témavezető: Dr Réti Ferenc (Tel: 463-4208)
 
2005/11. téma: Lumineszcens rétegek optikai modellezése
GE témavezető: Dr Németh Zsolt (Tel: 399-2499, e-mail: zsolt1.nemeth@ge.com)
BME témavezető: Dr Jakab László (Tel: 463-1855, e-mail: jakab@eik.bme.hu)

2005/12. téma: Lámpaélettartamot befolyásoló üvegfeszültség vizsgálata képalkotó polarimetria alkalmazásával az üveg optikai anizotrópiája alapján
GE témavezető: Dr Gál József Sándor (Tel: 399-2649, e-mail: Jozsef.Sandor.Gal@ge.com)
BME témavezető: Dr Jakab László (Tel: 463-1855, E-mail: jakab@eik.bme.hu)
            vagy          Dr Lovas Antal (Tel: 463-1938)

2005/13. téma: Jelfeldolgozó algoritmusok vizsgálata a nagynyomású kisülőlámpákat táőpláló elektronikus előtétek minősítéséhez
GE témavezető: Takács Imre (Tel: 399-1409, e-mail: imre.takacs@ge.com)
BME témavezető: Dr Gyenes Károly (Tel: 463-1993)

2005/14. téma: Kamerás rendszerek sub pixeles mérési módszereinek tesztelésére alkalmas eljárások kidolgozása
GE témavezető: Godó Gábor  (Tel: 399-2760, e-mail: godo.gabor@ge.com)
BME témavezető: Dr Jakab László (Tel: 4631855, E-mail: jakab@eik.bme.hu)
 
2005/15. téma: Kerámia fémhalogén lámpák beforrasztó zománca működési tartományának kiterjesztése magasabb hőmérséklet és nyomásviszonyokra
GE témavezető: Petrás László (Tel: 399-1307, e-mail: laszlo.petras@ge.com)
BME témavezető: Vargáné Dr Josepovits Katalin (Tel: 463-1589, e-mail:flip@eik.bme.hu)
 
20058/16. téma: A fényforrásgyártásban használt alsó meghajtású célgépek továbbfejlesztésének vizsgálata
GE témavezető: Geda Béla  (Tel: 3992791, e-mail: bela.geda@lighting.ge.com)
BME témavezető: Dr Bercsey Tibor Gépszerkezettani Intézet (Tel: 4631372, bercsey.tibor@gszi.bme.hu)
 
2005/17. téma: A fényforrásgyártás célgépeire illeszthető huzalegyengető szerkezet tervezésének vizsgálata
GE témavezető: Horváth György (Tel: 3992703, e-mail: gyorgy.horvath@lighting.ge.com)
BME témavezető: Dr Horák Péter Gépszerkezettani Intézet (Tel: 4632538, e-mail: horak.peter@gszi.bme.hu)
 
2005/18. téma: A fényforrásgyártás célgépeire illeszthető kvarcüveg-lapító szerkezet tervezésének vizsgálata
GE témavezető: Kutenics Zsolt (Tel: 3992810, e-mail: zsolt.kutenics@lighting.ge.com)
BME témavezető:  Dr Kozma Mihály Gépszerkezettani Intézet (Tel: 4631459, e-mail: kozma.mihaly@gszi.bme.hu)

2005/19 téma: Kisülő autólámpás rendszerek EMC vizsgálata
GE témavezető: Schmidt Gábor (Tel: 231-5580, E-mail: gabor.schmidt@ge.com)
BME témavezető: Dr Berta István (Tel: 463-2779)