No Picture
Kutatási beszámolók

Az aperturaantennák és méréstechnikájuk

A vezetékmentes hírközlés, távközlés és távmérés egyik fontos antennatípusai az apertura antennák, melyek alapelve az optikai reflektorokhoz  hasonlóan az aperturán kilépő síkhullám gerjesztés. A tanulmány rendszerezi, analizálja a négyszög és kör keresztmetszetű aperurák főbb  jellemzőit, >>

No Picture
Kutatási beszámolók

Evaluation of Electromagnetic Metamaterials

Monograph for the Department of Broadband Infocommunication and Electromagnetic Theory.   Download research report (PDF)     Authors: Zsolt Szabó (PhD) Associate Professor Arnold Kalvach PhD student Zoltán Szalay PhD student   2013 

No Picture
Kutatási beszámolók

Fehérbiotechnológiai kutatások

Az ABET Tanszéki  „F-Labor kutatócsoport”-unkban két témát is sikerrel kutatunk folytatólagosan a fehér biotechnológia területén:  tejsav fermentációs előállítása és az 1,3-propándiol előállítása glicerin enzimes biokonverziójával. A kutatásainkat ezen két  un. platformalkotó vegyület  előállításának  technológia-fejlesztésére és >>

No Picture
Kutatási beszámolók

Alulaktuált mechanikai rendszerek szabályozási módszereinek kidolgozása

Alulaktuált mechanikai rendszerek dinamikájának vizsgálata képezi a kutatási terv alapját. Elsősorban energia alapú szabalyozási stratégiák kidolgozásával továbbá ezek stabilitásának vizsgálatával fogok foglalkozni. Célom, hogy a kidolgozott elméleti eredményeket kísérletekkel validáljuk. A kísérletek kidolgozása a terv >>

No Picture
Kutatási beszámolók

Nyomáshatároló szelep öngerjesztett rezgéseinek vizsgálata

A kutatás nyomáshatároló szelepeknél jelentkező szeleprezgés jelenségét járja körül, elméleti, numerikus és kísérleti tanulmányokon keresztül. A kísérletek egy erre a célra épített nyomáshatároló szelepen történtek. Az eredmények azt mutatták, hogy létezik olyan nyitónyomás, amely alatt >>

No Picture
Kutatási beszámolók

Orvosi készülékekben használható modern, agilis szoftverfejlesztési technológiák lehetőségei

A kitűzött kutatási feladat a különböző projektekhez tartozó, alrendszerek folyamatos minőségi  ellenőrzésének biztosítása, tesztek eredményeinek megjelenítése, reportok generálása és ezek menedzselhetőségének kialakítása volt, tekintve a bővíthetőséget és jövőbeli új projektek kérdéskörét. A feladat megvalósítására egy >>

No Picture
Kutatási beszámolók

Top Level Control (TLC) alkalmazásfejlesztése

Kutatói hallgató-ösztöndíj programomat a B.Braun Medical Kft. Fejlesztési osztályán végeztem 2014.02.03 és 2014.05.30 között. Négy hónapos gyakornoki munkám alatt megismertem egy fejlesztési osztály működését, bekapcsolódtam a fejlesztői csoport munkájába, illetve megismertem a szoftver fejlesztői feladatok >>